Clefyd Parkinson yw'r ail glefyd niwroddirywiol mwyaf cyffredin a rhagwelir y bydd ei gyffredinrwydd yn dyblu dros yr 20 mlynedd nesaf. Sicrhewch fod ein lleisiau'n cael eu clywed! Dewch yn Avenger PD! Dim ond 2 funud ac ychydig o gliciau y mae'n eu cymryd.

Dyma pam mae'n bwysig:

🔴 Ledled y byd mae 10 MILIWN o bobl yn byw gyda Parkinson's

🔴 Mae 50 MILIWN o bobl yn byw gyda'r baich yn bersonol, neu trwy rywun annwyl

🔴 Bydd un o bob 15 o bobl yn fyw heddiw yn cael Parkinson's. Mae'r afiechyd i'w gael ym mhobman yn y byd. Mae cyfradd Parkinson's yn cynyddu ym mhob rhanbarth bron

🔴 Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae nifer y bobl â Parkinson's wedi dyblu, ac mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd yn dyblu eto erbyn 2040

🔴 Mae effaith economaidd y clefyd yn drychinebus i lawer o unigolion a'u teuluoedd

Rydyn ni wedi bod yn dawel am gyfnod rhy hir. Mae'n bryd gweithredu.

Nid yw'r PD Avengers yn elusen ac nid ydyn nhw'n chwilio am arian. Nid ydyn nhw'n ceisio disodli'r gwaith a wneir gan elusennau a gweithwyr iechyd proffesiynol ledled y byd. Yn syml, maent yn edrych i ddod â'u lleisiau ar y cyd ynghyd i fynnu newid yn y modd y mae'r afiechyd yn cael ei weld a'i drin.

Wedi'i ysbrydoli'n wreiddiol gan y llyfr, “Dod â Chlefyd Parkinson i ben, ”Mae'r PD Avengers yn credu y gellir ac y mae'n rhaid gwneud mwy. Mae'r 10 miliwn o bobl sy'n cael eu diagnosio ledled y byd, eu teuluoedd a'u ffrindiau sy'n cael eu heffeithio gan y cyflwr didostur hwn yn haeddu mwy.

Gweithredwch. Nawr!

Nid yw ymuno â PD Avengers yn costio dim, ond byddai dod â'r afiechyd i ben yn amhrisiadwy i gynifer.

A ymunwch â mi a dod yn PD Avenger? Cliciwch yma i ymuno'n hawdd, heb unrhyw rwymedigaeth, i ymuno â phris i ddileu Parkinson's. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn yr achos pwysig hwn.
Andreas